Nowości  Zalew Szczeciński  Atrakcje  Noclegi    
 


Zalew Szczeciński > Szczecińskie konsultacje społeczene w sprawie turystyki wodnej

2015-01-27 Szczecińskie konsultacje społeczene w sprawie turystyki wodnej

Trwają konsultacje społeczne szczecineckiego Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina.


Żaglówka 420 (grafika: Johann-Nikolaus Andreae, Wikipedia (CC))

Konsultacje z mieszkańcami Szczecina potrwają do dnia 16 lutego 2015 roku. Ich celem jest zebranie od mieszkańców Szczecina propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu Turystycznego Rozwoju Akwenów i Terenów Nadwodnych Szczecina.

Ideą Programu jest wspieranie rozwoju turystyki wodnej. Rozwój ten musi się odbywać równocześnie w kilku obszarach, konieczne jest zatem tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju produktów turystycznych, budowa systemów rozwijających turystykę, a tym samym wzmocnienie pozycji Szczecina na rynku turystycznym. Program jest ukierunkowany na działania, które przyczynią się zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności Szczecina oraz Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

W wyniku realizacji Programu wypracowane mają zostaną skuteczniejsze mechanizmy promocji obszarów wodnych. Zrównoważony rozwój turystyki wodnej poprawić ma jakość życia mieszkańców i przyczynić się do bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.

Uwagi mieszkańców Szczecina będą przyjmowane na piśmie za pomocą formularza zgłoszenia uwagi, zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Uwagi należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej.

Zalew Szczeciński na serwisach społecznościowych: